Knihovna

Knihovna Ústavu Blízkého východu a Afriky

Vyhledávač Discovery http://ukaz.cuni.cz

katalog knihoven Filozofické fakulty UK

katalog závěrečných prací Ústavu Blízkého východu a Afriky

portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1 (2. patro, místnost 237)

telefon: 221 619 692

knihovník: Bc. Jakub Rumpl

e-mail: jakub.rumpl@ff.cuni.cz

DSC_3485

Výpůjční doba ve zkouškovém období (8.1. – 18.2.):

Pondělí  8:00 – 13:00

Úterý  12:30 – 18:00

Čtvrtek  8:00 – 15:30

Knihovní fond: Je zaměřen na všechny studijní obory ÚBVA.

Půjčování knih a jiných dokumentů se řídí Výpůjčním řádem knihovny FFUK a Knihovním řádem UK: http://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/

Úvod > Knihovna