Knihovna

Knihovna Ústavu Blízkého východu a Afriky

Vyhledávač Discovery http://ukaz.cuni.cz

katalog knihoven Filozofické fakulty UK

katalog závěrečných prací Ústavu Blízkého východu a Afriky

portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1 (2. patro, místnost 237)

telefon: 221 619 692

knihovník: Bc. Jakub Rumpl

e-mail: jakub.rumpl@ff.cuni.cz

Výpůjční doba knihovny

Úterý:   8:00 – 17:30

Středa: 8:00 – 14:00

Čt 8:00-10:50 a 12:40-14:20

DSC_3485

Knihovní fond: Je zaměřen na všechny studijní obory ÚBVA.

Půjčování knih a jiných dokumentů se řídí Výpůjčním řádem knihovny FFUK a Knihovním řádem UK: http://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/

Úvod > Knihovna