Dějiny a kultura islámských zemí

Dějiny a kultura islámských zemí

Informace o oboru

Typ studijního programu:

dvouoborové bakalářské studium (standardní doba studia: 3 roky)

Forma studia: prezenční

Popis oboru:

Bakalářský studijní obor Dějiny a kultura islámských zemí se skládá z předmětů věnovaných středověkým, moderním a soudobým dějinám islámských zemí v délce celkem 6 semestrů, předmětů věnovaných islámu (klasický, moderní a evropský), předmětů, které poskytnou přehled o duchovní i hmotné kultuře islámských zemí, jazykových kurzů (povinně volitelný jazyk Blízkého východu) a z předmětů, v nichž studenti získávají obecně metodologické kulturně historické základy. Studium je strukturováno podle standardů orientalistických oborů na jiných západních univerzitách a integruje důkladné studium historie a kultury islámských zemí se studiem jazyka, který studentům umožní danou oblast zájmu bezprostředně studovat. Studenti se tak v průběhu studia seznámí se všemi hlavními historickými, kulturními i sociálně-politickými aspekty vývoje islámských zemí (především Blízkého východu a severní Afriky) a současně získají dobrou znalost jednoho blízkovýchodního jazyka. Povinná a povinně volitelná část studijního plánu může být rozvíjena doporučenými oborovými volitelnými předměty, které umožňují studentům specializovat se na určitou oblast islámských studií a zároveň poskytnout možnost komparativního studia, jež může být doplňováno výběrem studijních předmětů dalších základních součástí UK v Praze podle preferencí samotného studenta. Z jazyků si student volí arabštinu/turečtinu/perštinu.

Profil absolventa

Kvalifikační připravenost absolventů:

Výuka je koncipována na základě zkušeností z uplatnění absolventů v minulosti tak, aby absolventy maximálně připravovala na možnou budoucí profesi. K prohloubení profesní adaptability slouží studijní pobyty a stáže v zahraničí, zejména v oblasti Blízkého východu.

Profese a instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání:

Absolventi se uplatňují v pedagogické činnosti na univerzitách a v jazykových školách a kurzech, v odborné a vědecké činnosti na univerzitách, vědeckých ústavech a kulturních institucích /muzea, archívy apod./, v překladatelské a tlumočnické práci, v médiích /zejména tisk, rozhlas/, ve státních institucích /zejména MZV/, v zahraničním obchodě, v diplomatických službách apod.

 

Úvod > Studium > Studijní obory > Dějiny a kultura islámských zemí