Uchazeč

 

Podmínky k přijímacím zkouškám (jaro 2018):

bakalářské studium

arabistika (dvouoborové studium)

dějiny a kultura islámských zemí (dvouoborové studium)

íránistika (dvouoborové studium)

navazující magisterské studium

arabistika (dvouoborové studium)

dějiny a kultura islámských zemí (dvouoborové studium)

turkologie

doporučená literatura a doplňující informace k přijímacím zkouškám

arabistika bc.

dějiny a kultura islámských zemí bc.

íránistika bc.

prezentace ze dne otevřených dveří 13. 1. 2018

arabistika

íránistika

Úvod > Uchazeč