Uchazeč

 

Podmínky k přijímacím zkouškám (jaro 2017):

bakalářské studium

arabistika

dějiny a kultura islámských zemí

hebraistika

turkologie

navazující magisterské studium

hebraistika

židovská studia

doporučená literatura a doplňující informace k přijímacím zkouškám

arabistika

dějiny a kultura islámských zemí

hebraistika Bc.

hebraistika Mgr.

turkologie

židovska studia Mgr.

 

slidy ze dne otevřených dveří

Arabistika den otevřených dveří

Úvod > Uchazeč