O nás

Představení katedry

Ústav Blízkého východu a Afriky (ÚBVA) je jedinou institucí v České republice nabízející komplexní vzdělání v dané oblasti. Poskytujeme všechny tři stupně vysokoškolského studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské) a zároveň se věnujeme i vědecké činnosti. V současné době se na našem pracoviště vyučují obory arabistika, dějiny a kultura islámských zemí, hebraistika, íránistika, turkologie. V minulosti byla na našeme pracovišti rovněž tradice afrikanistiky, která dodnes přetrvala ve vědecké činnosti. V oblasti vědecké přípravy se ústav podílí na výuce doktorských oborů Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky a Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.

Jako samostatná katedra Filozofické fakulty byl ÚBVA zřízen v roce 1993. Je pokračovatelem více než stoleté tradice české orientalistiky na Karlově univerzitě – navazuje na příruční knihovnu orientální filologie a seminář prof. Rudolfa Dvořáka (profesor orientální filologie v letech 1890-1920), seminář pro pomocné vědy východní a novější arabštinu (vedený prof. Aloisem Musilem, 1921-1939) a seminář pro filologii semitskou (vedený prof. Rudolfem Růžičkou, 1923-1939). V období poválečném na tutotradici navázal seminář pro semitskou filologii, seminář pro tureckou a novoperskou filologii a seminář pro literatury a politické i kulturní dějiny islámské, které byly v roce 1950 sloučeny do katedry filologie a dějin Předního východu a Indie. Další sjednocování kateder vedlo k přičlenění věd o Dálném východě. Po sametové revoluci se pak definitivně vyčlenila samostatná katedra Blízkého východu.

Úvod > Ústav > O nás